Podpora udržitelnosti projektů podpořených z OPŽP v PO 7

Operační program Operační program Životní prostředí
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Podpora uvedení do praxe metodiky kvalitativního hodnocení programů EVVO u příjemců podpory z PO7 a tím i podpora udržitelnosti projektů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena