Průběžná evaluace implementace OP VVV

Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Průběžné hodnocení věcného a finančního pokroku OP VVV + tematická hodnocení (hodnocení prvních výzev, hodnocení S/K vazeb, hodnocení TP, hodnocení multifondovosti, hodnocení horizontálních principů, podklady pro MMR-NOK v roce 2017 a 2019)

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena