Průběžná evaluace stavu realizace Integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnocení funkčnosti nastavení implementačního systému IPRM

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace územní dimenze a integrované nástroje
Rok ukončení 2010
Cílem evaluace bylo na základě komplexní analýzy stavu realizace IPRM zhodnotit funkčnost nastavení implementačního systému IPRM pro potřeby řízení a koordinace NSRR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena