Roční zhodnocení ROP SV (2011)

Pravidelná evaluace, jedná se o popis pokroku ROP SV dosažený do konce roku 2011.

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Jedná se o popis pokroku ROP SV dosažený do konce roku 2011. Roční zhodnocení tematicky navazuje na pravidelně vytvářené měsíční analýzy, jejichž je souhrnem. V rámci přehledu provádění ROP SV je posouzen fyzický pokrok a jsou analyzovány monitorovací indikátory na úrovni programu, jednotlivých prioritních os a oblastí podpory ve srovnání s rokem 2010. Dále jsou zde obsaženy základní finanční údaje a informace o Integrovaných plánech rozvoje měst. Součástí zhodnocení je vyhodnocení evaluačních aktivit uskutečněných ve sledovaném období a jejich využití a také souhrnná analýza problémů zjištěných při implementaci ROP SV.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena