Roční zhodnocení ROP SV (2012)

Pravidelná evaluace procesu implementace a realizovaných evaluačních aktivit roku 2012.

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Cílem Ročního zhodnocení je popis pokroku ROP SV dosaženého v roce 2012 a porovnání pokroku do konce roku 2012. Roční zhodnocení bude tematicky navazovat na pravidelně vytvářené měsíční analýzy, jejichž bude souhrnem.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena