Roční zhodnocení ROP SV (2014)

​Cílem Ročního zhodnocení je popis pokroku ROP SV dosaženého v roce 2014 a porovnání pokroku do konce roku 2014.

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem Ročního zhodnocení je popis pokroku ROP SV dosaženého v roce 2014 a porovnání pokroku do konce roku 2014. Roční zhodnocení bude tematicky navazovat na pravidelně vytvářené měsíční analýzy, jejichž bude souhrnem.
V rámci přehledu provádění ROP SV bude posouzen finanční a fyzický pokrok a budou analyzovány monitorovací indikátory na úrovni programu, jednotlivých prioritních os a oblastí podpory v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013. Dále zde budou obsaženy základní finanční údaje a informace o integrovaných plánech rozvoje měst.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena