Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

Vyhodnocení dopadu podpory projektů v prioritní ose 7.

Operační program Operační program Životní prostředí
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Vyhodnocení dopadu podpory projektů v prioritní ose 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu a příspěvku této podpory ke zlepšení dostupnosti center EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty).

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena