Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace NSRR

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2012
Evaluace dosavadního věcného a finančního pokroku realizace NSRR a OP a zároveň v kontextu socioekonomických změn posouzení možnosti dosažení stanovených cílů NSRR a OP v programovém období 2007–2013. Na základě této analýzy bude sestaven soubor doporučení k případným revizím současného programového období a k nastavování budoucího programového období 2014+.
Hlavními hodnocenými oblastmi:
  • Ověření aktuálnosti cílů NSRR vzhledem k vnějším vlivům;
  • Analýza pokroku realizace a plnění stanovených cílů NSRR;
  • Vyhodnocení přínosu NSRR a OP k horizontálním tématům;
  • Vyhodnocení funkčnosti implementačního systému;
  • Vyhodnocení funkčnosti systému monitorování.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena