Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA v podmínkách České republiky na programové období 2007–2013

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace finanční nástroje
Rok ukončení 2010
Nalézt a posoudit vhodné uspořádání pro implementaci finančního nástroje JESSICA včetně posouzení vhodnosti zapojení českých a evropských institucí jako správců holdingového fondu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena