Utváření otevřeného Fóra ESF v ČR

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Utváření otevřeného Fóra ESF v ČR: založení, podpora a rozvoj otevřeného spolku programátorů pro rozvoj webové aplikace „Fórum Evropského sociálního fondu v ČR“.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena