Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF

Ve vazbě na přípravu nového období 2021-2027 MMR-NOK provedl „Veřejnou konzultaci k problematice administrativní zátěže na úrovni žadatelů a příjemců“, jejímž cílem bylo ověřit zpětnou vazbu na stávající systém přípravy a realizace projektů. Tato konzultace probíhala od června 2018 do srpna 2018. Celkově bylo osloveno přes 24 000 žadatelů a příjemců dle databáze MS2014+ a responze byla od více než 3 200 subjektů.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace mid-term; on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2018
Programové období 2014–2020
Výsledek veřejné konzultace se dotýká jednak prvků, které byly zavedeny v rámci Jednotného metodického prostředí ale také prvků, které se zavedly ŘO samy dle vlastního rozhodnutí. Byla také řešena úroveň komunikace mezi implementační strukturou (ŘO/ZS) a žadateli a příjemci.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena