Výběr externího experta pro podporu pre-seed aktivit

Operační program Operační program Výzkum a vývoj pro inovaci
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Zlepšit efektivitu a dopad Výzev 6.3 a 7.3 zaměřených na podporu pre-seed aktivit - 1) Provedení procesní analýzy dokumentace a nastavených postupů Výzvy 6.3 - Podpora pre-seed aktivit; 2) vyhodnocování průběhu realizace projektů, které byly podpořeny v rámci Výzev 6.3 a 7.3, jak z hlediska kvantitativního tak kvalitativního; 3) školení pracovníků řídícího orgánu (ŘO) OP VaVpI v oblasti transferu technologií (TT), v oblasti vyhodnocování přínosu TT projektů (mentoring/shadowing/odborné konzultace); 4) informační aktivity (semináře, konference) pro vybrané cílové skupiny na témata relevantní k Výzvám 6.3 a 7.3.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena