Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit NSRR ČR

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2011
Evaluace pro interní potřebu oddělení publicity: zhodnocení komunikačních aktivit, hlavní závěry a doporučení pro další komunikační strategii

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena