Vyhodnocení oblasti podpory 1.3 OP ŽP 2007–2013

Vyhodnocení oblasti podpory 1.3 - Odborná podpora omezování rizika povodní

Operační program Operační program Životní prostředí
Druh evaluace ad-hoc
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Rozsáhlý projekt složený z více částí. Jedním ze základních cílů projektu je vyhodnocení oblasti podpory 1.3 OP ŽP (vyhodnocení realizovaných projektů, plnění cílů oblasti podpory 1.3, případně části oblasti podpory 6.4), zpracování statistické analýzy akcí podpořených v rámci proběhlých výzev z pohledu nákladů na projekty, záměrů, územního rozložení realizace projektů, bodového hodnocení podle kritérií, typů příjemců podpory.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena