Vyhodnocení plnění monitorovacího indikátoru "Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch" v ROP SM

Cílem této analýzy bylo sjednocení způsobu výpočtu indikátoru a případná aktualizace hodnot v informačním systému IS MONIT7+.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Cílem této analýzy bylo sjednocení způsobu výpočtu indikátoru a případná aktualizace hodnot v informačním systému IS MONIT7+. Evaluace zároveň sloužila jako podklad ke stanovení nové cílové hodnoty monitorovacího indikátoru v aktualizaci programového dokumentu ROP Střední Morava. Ještě před samotným vyhodnocením způsobu vykazování monitorovacího indikátoru žadateli bylo zhodnoceno, jak se měnila definice monitorovacího indikátoru v rámci vyhlášených výzev.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena