Vyhodnocení vybraných monitorovacích indikátorů v oblasti cestovního ruchu

Cílem dopracování této evaluace bylo vytvořit návrh doporučení při neplnění vybraných monitorovacích indikátorů.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Cílem dopracování této evaluace podle kategorie ubytovacího zařízení bylo potvrdit nebo vyvrátit argumentaci příjemců dotace a vytvořit návrh doporučení při neplnění vybraných monitorovacích indikátorů v oblasti cestovního ruchu ve Smlouvách o poskytnutí dotace (Využití kapacity ubytovacích zařízení - čisté využití lůžek, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu, Počet návštěvníků…, atd.). Požadavek na dopracování, resp. rozšíření evaluace podle kategorie ubytování vznikl na základě argumentů příjemců dotace, že: • Připravovali projekt v roce 2007 a 2008 a nyní tvrdí, že i když za poslední 2 roky (tj. rok 2011 a 2012) návštěvnost ubytovacích zařízení stoupá, tak nedosáhla hodnot roku 2007 a 2008. Projekt totiž připravovali vlastně na vrcholu příznivých ekonomických podmínek a tehdejší úroveň návštěvnosti (rok 2007, 2008) nebyla doposud dosažena a toto chtějí zohlednit v případě uplatnění korekcí. • Aktuální trend růstu návštěvnosti jde především na vrub hotelů 4* a 5*, kdežto penziony a hotely 1,2* mají sestupnou tendenci. Rozšířená evaluace byla zpracovaná v šestileté časové řadě let 2007 – 2012 za tyto typy/kategorie ubytovacích zařízení: Hotel ***** Hotel **** Hotel, motel, botel *** Hotel, motel, botel ** Hotel, motel, botel * Hotel GARNI ***, ***, **, * Penzion.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena