Vyhodnocení vybraných monitorovacích indikátorů v oblasti cestovního ruchu

Cílem evaluace bylo vytvořit návrh doporučení při neplnění vybraných monitorovacích indikátorů v oblasti cestovního ruchu ve Smlouvách o poskytnutí dotace ROP SM.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Cílem této evaluace bylo vytvořit návrh doporučení při neplnění vybraných monitorovacích indikátorů v oblasti cestovního ruchu ve Smlouvách o poskytnutí dotace (např. Využití kapacity ubytovacích zařízení - čisté využití lůžek, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu, Počet návštěvníků…, atd.). Evaluační aktivity budou zaměřené na tyto oblasti: vyhodnocení plnění vybraných monitorovacích indikátorů, vyhodnocení vlivů na plnění vybraných monitorovacích indikátorů, návrh doporučení při neplnění vybraných monitorovacích indikátorů ve Smlouvách o poskytnutí dotace.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena