Vyhodnocení vybraných monitorovacích indikátorů v oblasti cestovního ruchu

​Cílem evaluace je analyzovat monitorovací indikátory prioritní osy 3 Cestovní ruch.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace je analyzovat monitorovací indikátory prioritní osy 3 Cestovní ruch na projektech, identifikované odborem kontroly a plateb, jako problémové. To znamená analyzovat faktory, které mají vliv na jejich plnění a to na základě statistických dat a implementace ROP SM. Na základě výstupů analýzy vytvořit soubor doporučení, jak postupovat v případě, kdy u příjemce dojde k neplnění monitorovacích indikátorů v době po jejich závazném naplnění.
Evaluační studie „Vyhodnocení vybraných monitorovacích indikátorů v oblasti cestovního ruchu“ byla zpracována již v roce 2013 za období 2007–2012. Následně byla tato evaluace („Vyhodnocení vybraných monitorovacích indikátorů v oblasti cestovního ruchu“ zpracovaná k datu 1. 4. 2013) rozšířena o kapitolu Analýza statistických ukazatelů podle kategorie ubytovacích zařízení v rozsahu počet hostů a počet přenocování v časové řadě let 2007 – 2012 o jednotlivé typy - typy/kategorie ubytovacích zařízení. V tomto rozsahu bude evaluace zpracovaná i nyní, tj. za období 2007 – 2013.
Výstupy evaluace budou využity odborem kontroly a plateb (OKP) a oddělením kontroly a nesrovnalostí (OKN), ale také odborem metodiky a evaluací (OMEMO) a v neposlední řadě také odborem řízení projektů (OŘP) při vyjednávání s žadateli/příjemci dotací a pro rozhodování sporů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena