Zhodnocení plnění horizontálních kritérií ROP SM

Shrnutí z mid-term evaluace „Hodnocení implementace ROP SM v polovině programového období 2007-2013.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace horizontální témata
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Cílem této analýzy bylo shrnutí z evaluace mid-term „Hodnocení implementace ROP Střední Morava v polovině programového období 2007-2013“ ve vztahu k horizontálním tématům.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena