Zhodnocení podporované oblasti 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady PO 4 OPŽP 2007–2013

Cílem analýzy je zmapovat realizaci prioritní osy 4, oblast podpory 4.1, OPŽP 2007–2013.

Operační program Operační program Životní prostředí
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem analýzy je zmapovat realizaci prioritní osy 4, oblast podpory 4.1, OPŽP 2007–2013, a to dle počtu typů podpořených projektů, včetně jejich kapacit a druhů odpadů, s kterými je v rámci jednotlivých zařízení nakládáno. Analýza vyhodnotí rozmístění podpořených projektů na území České republiky, jednotlivých krajů a obcí s rozšířenou působností, a to dle typu zařízení. Hodnocena bude také  kapacit azařízení  pro jednotlivá území ORP, krajů a České republiky.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena