Zmapování a syntéza poznatků o výsledcích a přínosech EU fondů v období 2007–2013

Cílem analýzy je získat z dostupných a již realizovaných studií, zpráv, analýz a hodnocení (zejména výsledkových/dopadových evaluací, ex-post hodnocení a ze závěrečných zpráv programů) informace, co se na základě finančních prostředků poskytnutých z fondů EU v programovém období 2007–2013 povedlo realizovat, jaké intervence byly úspěšné a ilustrovat výsledky těchto intervencí.

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace indikátory; plnění cílů
Rok ukončení 2017
Programové období 2007–2013

Na základě analýzy byl vytvořen přehled výsledků intervencí pro jednotlivé operační programy, prioritní osy a oblasti podpory. Závěrečná zpráva Projektu obsahuje souhrn výsledků pro oblasti pokryté operačními programy. Detailnější výsledky pro jednotlivé prioritní osy, doporučení a bariéry dosažení cílů programů jsou k dispozici v příloze Souhrn dopadů intervencí. Dalším z výstupů Projektu je Přehled vybraných evaluačních zpráv v kontextu OP, ve kterém jsou výsledky z evaluačních zpráv vztaženy k plnění monitorovacích indikátorů v jednotlivých oblastech podpory. Pro prioritní osy, které nebyly pokryty evaluačními zprávami, byla zhodnocena možnost proveditelnosti jejich ex-post evaluace. Informace o proveditelnosti ex-post evaluací jednotlivých prioritních os je k dispozici ve Vyhodnocení proveditelnosti ex-post evaluací. Výstupy Projektu mohou Zadavateli pomoci k plánování dalších evaluací prioritních os operačních programů z období 2007–2013, které jimi nebyly dostatečně pokryty.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena