Zpětná vazba klientů OP LZZ 2014

Cílem této interní evaluace je realizace každoročního vyhodnocení zpětné vazby od příjemců OP LZZ.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem této interní evaluace je realizace 3. kola pravidelného (každoročního) vyhodnocení zpětné vazby od příjemců OP LZZ. Evaluace má část hlavní, v níže je měřen kompozitní indikátor „Míra spokojenosti klientů“ a část doplňující, v níž jsou analyzovány zjištěné problémy. 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena