Zpětná vazba klientů OP LZZ 2014

Cílem této interní evaluace je realizace každoročního vyhodnocení zpětné vazby od příjemců OP LZZ.

Operační program OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Odkazhttp://www.esfcr.cz/file/9361
Cílem této interní evaluace je realizace 3. kola pravidelného (každoročního) vyhodnocení zpětné vazby od příjemců OP LZZ. Evaluace má část hlavní, v níže je měřen kompozitní indikátor „Míra spokojenosti klientů“ a část doplňující, v níž jsou analyzovány zjištěné problémy. 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena