Zpětná vazba klientů OPZ

Operační program Operační program Zaměstnanost
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Pravidelné vyhodnocení nastavení a fungování procesů administrace přípravy, výběru a realizace projektů OPZ na základě získávání zpětné vazby od klientů OPZ, vč. měření indikátoru míry spokojenosti klientů celkově a s jednotlivými procesními oblastmi. Analýza výstupů garanty procesů na ŘO OPZ a zahrnutí jejich pohledu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena