Zpětná vazba od příjemců OP LZZ

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace je realizace 2. kola pravidelného (každoročního) šetření mezi příjemci dotazce z OP LZZ, zaměřené na zpětnou vazbu a její vyhodnocení. Evaluace rovněž obsahuje doplňující šetření zaměřené na sebeevaluaci dosažených věcných výsledků projektů a šetření, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem projekty naplňují rovné příležitosti žen a mužů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena