Čerpání z fondů EU startuje: Česká republika má Komisí schválenou většinu programů pro období 2021-2

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena