MMR zaslalo odpověď Evropské komisi v rámci probíhajícího auditního řízení ke střetu zájmů

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena