Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Ostatní > Legislativa > Konečná alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období 2007—2013

Konečná alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období 2007—2013

Podrobné vyčíslení zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro Českou republiku pro jednotlivé cíle, roky a operační programy pro období 2007—2013.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena