Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Ostatní > Legislativa > Nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti pro období 2007—2013

Nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti pro období 2007—2013

Dne 31. července 2006 byla v Úředním věstníku EU publikována nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti pro období 2007—2013. Na této stránce jsou k dispozici jejich česká znění.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena