9. jednání Řídicího a koordinačního výboru

Ve čtvrtek 26. dubna 2007 zasedl v pražském hotelu Olympik ke svému 9. jednání Řídicí a koordinační výbor (ŘKV), který je ustavenený na Ministerstvu pro místní rozvoj a je zodpovědný za koordinaci přípravy programovacího období 2007—2013.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena