Řídicí a koordinační výbor (ŘKV)

Výbor vznikl pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu na základě § 18 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Podrobnosti týkající se složení, působnosti, organizace a činnosti Řídícího a koordinačního výboru stanoví jeho statut a jednací řád schválený vládou.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena