SEA pro NRP 2007+

Posouzení vlivů Národního rozvojového plánu pro programové období 2007—2013 na životní prostředí (SEA NRP) zpracovává tým expertů pod vedením Regionálního environmentálního centra ČR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena