Programové období 2007-2013 > Operační programy > 19 OP Česká republika - Bavorsko

Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007–2013

Program se zaměřoval na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena