Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity je program Evropské unie, který nabízí mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Zároveň nabízí příležitost získat nové dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.
 
Program je určen mladým lidem a organizacím, které chtějí být aktivní v oblasti dobrovolnictví, solidární a humanitární činnosti.
 
Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je národní agenturou pro mezinárodní vzdělávání a výzkum, která kromě jiného administruje program Evropský sbor solidarity v České republice.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena