Program Spravedlnost

Program Spravedlnost je zaměřen na rozvoj evropské oblasti justice založené na právním státu, nezávislosti soudů, vzájemném uznávání, vzájemné důvěře a justiční spolupráci, což přispívá k posílení demokracie, právního státu a základních práv.
 
Specifické cíle programu:

  1. usnadnění a podpora justiční spolupráce v občanských a trestních věcech
  2. podpora justičního vzdělávání
  3. usnadnění efektivního a nediskriminačního přístupu ke spravedlnosti pro všechny a účinného vynucování rozhodnutí, včetně využití elektonických prostředků (e-justice), prostřednictvím efektivních občanských a trestních řízení a podpory práv obětí trestných činů a procesních práv osob podezřelých nebo obviněných z trestné činnosti.
 
Oprávněnými žadateli jsou v zásadě veřejné subjekty nebo soukromé organizace řádně usazené v jedné ze zemí účastnících se programu nebo mezinárodní organizace. Podnikatelské subjekty musí podávat žádosti ve spolupráci s veřejnými subjekty nebo soukromými neziskovými organizacemi. Žádosti musí být většinou nadnárodní a musí zahrnovat organizace nejméně ze dvou zúčastněných zemí (tyto podmínky neplatí pro všechny výzvy).
 
Výše zmínění oprávnění žadatelé mohou získat financování podáním návrhů projektů v rámci výzev, které se opakují každoročně nebo každé dva roky. Další podrobnosti k výzvám naleznete na odkaze nebo v sekci „Výzvy“.
 
Na léta 2021 – 2027 bylo na implementaci programu Spravedlnost přiděleno celkem 305 mil. EUR.
 
Spolufinancování projektů z evropských zdrojů: max. 90%. Grant bude poskytnut v podobě paušálního příspěvku.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena