Unijní programy 2021-2027 > Vnitřní bezpečnost, migrace a správa hranic > Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (NSHV)

Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (NSHV)

Program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (NSHV) reaguje na aktuální výzvy v oblasti vnitřních bezpečnosti EU. Cílem politiky nástroje jakožto součásti Fondu pro integrovanou správu hranic je zajišťovat silnou a účinnou evropskou integrovanou správu hranic na vnějších hranicích, a tím přispět k zajištění vysoké úrovně vnitřní bezpečnosti v Unii při současném zabezpečení volného pohybu osob v rámci Unie a plném dodržování příslušného acquis Unie a mezinárodních závazků Unie a členských států vyplývajících z mezinárodních nástrojů, jichž jsou stranami.
 
NSHV je členěn na dvě tzv. finanční obálky. Jednu spravuje členský stát a je implementována v tzv. sdíleném řízení prostřednictvím operačního programu. Druhou spravuje Evropská komise v tzv. přímém řízení. Informace na této stránce se věnují pouze přímému řízení. Pro informace o operačním programu NSHV České republiky klikněte zde.
 
S ohledem na geografické postavení České republiky je využití tohoto nástroje omezené. Vnější hranice Evropské unie jsou v České republice pouze na mezinárodních letištích. Využití pro ČR je tak relevantní zejména v oblastech rozsáhlých informačních systémů a společné vízové politiky.
 
Výzvy v rámci přímého řízení jsou vyhlašovány přímo Evropskou komisí a žádosti o podporu jsou předkládány přímo jí, bez zprostředkování řídicím orgánem na české straně. V případě NSHV je využití pro uchazeče z České republiky spíše nepravděpodobné. Většina alokace programu je určena na pořizování vybavení na ochranu vnějších hranic Evropské unie, jako jsou například letadla či lodě, což je v případě České republiky nerelevantní.
 
 

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena