Den otevřených dveří s technickým muzeem v Plasích

Den otevřených dveří s technickým muzeem v Plasích

Termín konání: 8. 9. 2018 10:00 - 17:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Pivovarská 5, Plasy (areál bývalého kláštera)
Uzávěrka přihlášek: 7. 9. 2018 9:00

Centrum stavitelského dědictví Plasy Národního technického muzea se nachází v areálu bývalého kláštera, v objektech někdejšího  pivovaru a hospodářského dvora. Ze zdevastovaných prostor zde díky evropským fondům vznikl vzdělávací a volnočasový areál, který propojuje tematicky zaměřené muzejní expozice s historickými dílnami tradičních řemesel. 

Co na vás čeká?

EXKURZE A PROHLÍDKY

Národní technické muzeum pro tento den zpřístupní stálou expozice Centra stavitelského dědictví Plasy, a to Expozici stavitelství  formou volné prohlídky a Dvůr stavebních řemesel formou komentovaných prohlídek.
 

1. Expozice stavitelství - volný vstup zdarma

Po rozsáhlé památkové obnově bývalého cisterciáckého pivovaru v letech 2013 až 2015 zde vzniklo muzeum stavitelství. Díky evropským fondům tak proběhla významná oprava národní kulturní památky a vzniklo unikátní muzeum se zážitkovými aktivitami. V současnosti zde lze poznat problematiku historického vývoje stavebních prvků, materiálů a konstrukcí a seznámit se s různými stavebními materiály a jejich zpracováním pro použití na stavbách. Účastníci mohou obdivovat krásu stavebního detailu anebo se něco dozvědět o základních konstrukčních principech.

2. Komentované prohlídky Dvora stavebních řemesel

Účastníci mohou formou speciálních komentovaných prohlídek navštívit také Dvůr stavebních řemesel, který je součástí Centra stavitelského dědictví. Expozice Dvora stavebních řemesel směřuje k praktickému seznámení se stavebními řemesly. Účastníci zde naleznou pece pro pálení vápna, dílny ke zpracování kovových materiálů – unikátní historickou klempírnu, kovárnu s vnitřní i venkovní výhní a provozuschopnou slévárnu neželezných kovů atd..

Můžete si vybrat z 2 druhů komentovaných prohlídek:
(a) tematická prohlídka dílen „Jak mistr Ondřej Kondel k zednické lžíci přišel“ (oživené dílny Dvora stavebních řemesel ) - vhodné pro děti
(b) speciální prohlídky (nejen) pro stavaře a zájemce o stavební historii (expozice stavebně- historického průzkumu a stavební historie hospodářského dvora)

Časy prohlídek:

  • 11:00 (a) tematická prohlídka vhodná pro děti
  • 12:00 (a) tematická prohlídka vhodná pro děti
  • 13:00 (b) speciální prohlídka
  • 14:00 (a) tematická prohlídka vhodná pro děti
  • 15:00 (a) tematická prohlídka vhodná pro děti
  • 16:00 (b) speciální prohlídka

Na komentované prohlídky je nutné se z kapacitních důvodů předem registrovat (viz registrace nýže).
Prohlídky trvají cca 45 minut.
Max. velikost skupiny je 25 osob.
Tématická prohlídka není vhodnápro osoby s tělesným postižením (zamezující samostatnému pohybu).

Vstupenky na exkurzi budou vydávány v den konání akce na vyznačeném místě.
Jedno vyplnění formuláře je považováno za registraci jednoho účastníka.
 

3. Komentované prohlídky konventu za snížené vstupné

Navštivte plaský klášter a zjistěte více o historickém vývoji kláštera a o speciálním řešení základů budovy zahrnující jeho vodní a vzdušné systémy. Jedná se o klasické komentované prohlídky, v den akce za snížené vstupné.

4. Zpřístupnění budovy prelatury

Navíc budou samostatně zpřístupněný části interiéru budovy prelatury, která je v současnosti před památkovou obnovou. Díky evropským fondům se tato národní kulturní památka zachrání a zatraktivní. Interiéry i exteriéry se stavebně obnoví a dojde k vybudování nové expozice a prohlídkové trasy. V současnosti se v těchto prostorech nachází výstava Metter(m)nich - výstava o střetu světů evropské diplomacie a klášterní zbožnosti v bývalé opatské rezidenci v Plasích. Do těchto prostorů tak budete moci v den akce nahlédnout za vstupné 50 Kč/osoba.
 

PREZENTACE DALŠÍCH PROJEKTŮ

Evropské fondy pomáhají i na jiných místech. Na akci vám představíme pět dalších úspěšných projektů, které zlepšily kvalitu života v Plzeňském a Jihočeském kraji. Vybrané projekty budou navíc prezentovány formou projekce nebo účastí samotných zástupců projektů.

 

AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Po celý den se budete moci zapojit do aktivit a soutěží o drobné ceny. Pro děti máme připravenou opičí dráhu nebo výrobu své vlastní papírové cihly. Pro dospělé jsme přichystali soutěže a kvízy s tematikou evropských fondů. Pro všechny pak bude přichystána hra „Najdi detaily budov“ a těšit se můžete také na fotokoutek, ve kterém si budete moci vytvořit zábavnou momentku z akce.

Odkaz na místo :  www.ntm.cz  www.muzeum-plasy.cz

Registrace na exkurze

Tematické exkurze jsou vhodné pro děti (děti do 15 let pouze s doprovodem dospělé osoby) a dospělé. Speciální prohlídky jsou vhodné pro dospělé. Exkurze nejsou vhodné osoby s tělesným postižením (zamezující samostatnému pohybu).
Exkurze trvá zhruba 45 minut a maximální počet účastníků jedné exkurze je 25.


          
   
 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena