Informace o výzvě

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a jimi zřizované organizace (zdravotnické záchranné služby).
                                 
Alokace výzvy je 885 000 000,- Kč, příjem žádostí končí 30. června 2014.

Aktuality:

6.11.2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR aktualizovalo pravidla 23. výzvy IOP a revidovalo Příručku pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Změny se týkají posunu maximálního ukončení realizace projektu na 31. 12. 2015.

30.5.2014 S platností od 30.5.2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 23. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizována byla také příloha č. 5 Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek. Nově byly přidány Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4.4.2014 - S platností od 4. dubna 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 23, o. i. 3.4 IOP. Úpravy se týkaly pravidel publicity (viz příloha č. 8 Příručky) a specifikace podporovaných aktivit (viz příloha č. 5 a kap. 4.2.2 Příručky).

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena