Informace o výzvě

Cíl podpory
  • Konvergence.
  • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.
Podporované aktivity dle Programového dokumentu IOP
  • Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu.
  • Budování komunikační infrastruktury veřejné správy.
  • Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy.
  • Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace  procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství a archivnictví.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena