Informace o výzvě

Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národní sítě specializovaných pracovišť zajišťujících traumatologickou péči (traumacentra pro dospělé, traumacentra pro děti a dorost, popáleninová centra).

Aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce vydáním Závazného pokynu č. 1. 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena