Informace o výzvě

Oprávněným žadatelem v této výzvě je Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR.
 
Alokace výzvy je 322 mil. Kč, příjem žádostí končí 27. února 2015.


Zvýšena alokace u výzvy č. 27 v oblasti intervence 3.4 IOP

V návaznosti na aktualizaci Strategie dočerpání IOP a na aktuální disponibilní alokaci v IOP je k  10. prosinci 2014 zvýšena alokace 27. výzvy v oblasti intervence 3.4 IOP o 141 623 600 Kč (podíl ERDF) na konečných 488 616 000 Kč (podíl ERDF).
 
12. 2. 2015 ŘO IOP zveřejnil aktualizovanou verzi Příručky pro žadatele a příjemce. Jedná se o úpravu způsobilých výdajů projektu.

16. 3. 2015 Na základě konzultací s příjemcem ŘO IOP zvyšuje finanční alokaci výzvy, dále dochází k revizi Příručky pro žadatele a příjemce. V rámci PPŽP jsou upřesněny nezpůsobilé náklady. 
 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena