Informace o výzvě

Cíle prioritní osy, oblasti podpory
  • Globálním cílem prioritní osy 1 je zkvalitnit dopravní infrastrukturu, infrastrukturu krizového řízení a dopravní obslužnost v regionu při současném respektování ochrany životního prostředí.
  • Specifickým cílem prioritní osy 1 (zároveň globálním cílem oblasti podpory 1.3) je zajistit rozvoj veřejné dopravy integrací jednotlivých druhů dopravy a zvýšením její kvality, a eliminovat tak růst dopravní zátěže ekonomických center individuální automobilovou dopravou. Umožnit obyvatelům venkovských oblastí dojížďku do míst s vyšší nabídkou pracovních příležitostí.
  • Globálním cílem dílčí oblasti podpory 1.3.1 je zajistit integraci veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury.
  • Specifickými cíli dílčí oblasti podpory 1.3.1 je udržet výkonnost a stabilitu systému veřejné dopravy a podpořit další rozvoj mobility občanů a dále zvýšit atraktivitu hromadné dopravy modernizací infrastruktury veřejné dopravy.
Popis podporovaných aktivit vyhlašované výzvy
  • Rozvoj inteligentních dopravních systémů ve veřejné dopravě.
  • Zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy dobudováním související infrastruktury.
  • Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena