Informace o výzvě

Cíle prioritní osy, oblasti podpory
  • Globálním cílem prioritní osy 1 je zkvalitnit dopravní infrastrukturu, infrastrukturu krizového řízení a dopravní obslužnost v regionu při současném respektování ochrany životního prostředí.
  • Globálním cílem oblasti podpory 1.4 (a zároveň specifickým cílem prioritní osy 1) je zkvalitnit infrastrukturu krizového řízení kraje (včetně integrovaného záchranného systému).
  • Specifickými cíli oblasti podpory 1.4 je zajistit efektivní operativní řízení zásahů emergenčních složek v kraji, zlepšit technologické vybavení výjezdových center emergenčních složek a doplnit síť těchto center v návaznosti na budované strategické průmyslové zóny a dálniční síť.
Popis podporovaných aktivit vyhlašované výzvy
  • rozvoj integrovaného záchranného systému a systému krizového řízení včetně technického a komunikačního zabezpečení – pořízení technického vybavení výjezdových stanovišť jednotek požární ochrany

 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena