Informace o výzvě

Cíle prioritní osy, oblasti podpory
  • Globálním cílem prioritní osy  je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti.
  • Globálním cílem oblasti podpory je zvýšit kvalitu života v regionu budováním, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury veřejných služeb.
  • Specifickým cílem prioritní osy a zároveň globálním cílem dílčí oblasti podpory je zvýšit kvalitu sociálních služeb a vytvořit podmínky pro zajištění jejich optimální dostupnosti.
Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory
Budou podporovány investiční projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury sociálních služeb, které budou v souladu  zejména s následujícími dokumenty:
  • Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.
  • Koncepcí kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.
  • Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, s procesy a výstupy plánování sociálních služeb, a se schválenými střednědobými strategickými dokumenty v příslušných oblastech.


Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena