Informace o výzvě

Cíle prioritní osy, oblasti podpory
  • Globálním cílem prioritní osy  je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti.
  • Globálním cílem oblasti podpory je zvýšit kvalitu života v regionu budováním, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury veřejných služeb.
  • Specifickým cílem prioritní osy a zároveň globálním cílem dílčí oblasti podpory je zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče zaměřenou na prevenci, včasnou diagnózu a léčbu moderními, technicky vyspělými metodami.

Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory
Bude podporována modernizace, rozvoj a vybavení zdravotnických zařízení, přispívajících ke zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče a ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel, a to se zaměřením na:
  • výstavbu, dostavba, rekonstrukce a rozvoj zázemí, včetně technického vybavení, lůžkových zdravotnických zařízení páteřní sítě poskytujících zdravotnické služby v rámci Moravskoslezského kraje; 
  • vybavení, zdravotnickou technikou lůžkových zdravotnických zařízení zařazených do páteřní sítě, poskytujících zdravotnické služby v rámci Moravskoslezského kraje.

 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena