Informace o výzvě

Cíle prioritní osy, oblasti podpory
  • Globálním cílem prioritní osy  je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti.
  • Globálním cílem oblasti podpory je zvýšit kvalitu života v regionu budováním, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury veřejných služeb.
  • Specifickým cílem prioritní osy a zároveň globálním cílem dílčí oblasti podpory je zvýšit kvalitu sociálních služeb a vytvořit podmínky pro zajištění jejich optimální dostupnosti.

Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory

Budou podporovány investiční projekty zaměřené na pořízení nového specifického dopravního prostředku sloužícího pro sociální služby. Nákup specifického dopravního prostředku je způsobilý také pro přepravu zaměstnanců na chráněných pracovních místech. Specifickým dopravním prostředkem se myslí dopravní prostředek upravený pro potřeby klientů sociálních služeb nebo určený pro poskytování sociálních služeb.

 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena