Informace o výzvě

Cíle prioritní osy, oblasti podpory
 • Globálním cílem prioritní osy 2 je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti.
 • Specifickým cílem prioritní osy 2 (zároveň globálním cílem oblasti podpory 2.4) je zlepšit image Moravskoslezského kraje.
 • Specifické cíle oblasti podpory 2.4 jsou: zlepšit mediální obraz kraje, upevnit pozici kraje v rámci ČR a EU a rozvinout touch point značky kraje.
Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory
Marketingová strategie regionu:
 • Rozvoj jednotného vizuální stylu.
 • Zabezpečení jednotné prezentace značky kraje v rámci všech komunikačních aktivit – a to jak kraje, tak institucí, které užívají značku kraje ve svých aktivitách (aktualizace Corporate design manuálu).
 • Rozvoj obrazového konceptu značky kraje a jeho průběžná aktualizace.
Implementace marketingové strategie:
 • Integrovaná marketingová strategie - web a e-marketing: provoz a rozvoj webového portálu, integrace roztříštěných aktivit v oblasti e-marketingu, jazykové mutace; Public Relations a externí komunikace: zpracování strategie a její implementace.
 • Budování image institucí regionu (např. sladění vizuálního stylu partnerských organizací v regionu).
 • Propagace kraje v ČR i zahraničních cílových destinacích (tvorba, distribuce a prezentace propagačních materiálů).
 • Podpora vzniku a rozvoj Touch Point.
 • Pořádání odborných seminářů a konferencí na téma cestovního ruchu, účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu.
 • Vývoj a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační produkty turistického regionu.

 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena