Informace o výzvě

Cíle prioritní osy, oblasti podpory
Globální cíl:
  • Všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu s potřebami jejich udržitelného rozvoje.
Specifické cíle:
  • Zajistit rozvoj center měst a zvýšit atraktivitu měst – zvelebit centra, ve kterých je koncentrována velká část ekonomických a společenských aktivit a zkvalitnit sociální infrastrukturu pro obyvatele i návštěvníky.
  • Zlepšit kvalitu bydlení a života v zaostávajících částech měst, revitalizovat a humanizovat obytné čtvrti a veřejná prostranství, posílit soudržnost obyvatelstva.
  • Aktivizovat růstový potenciál měst – revitalizovat brownfields a vybrané městské části a zajistit přípravu dalších rozvojových zón pro všechny funkce (služby, volný čas).
Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory / dílčí oblasti podpory
  • Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání.
  • Zkvalitnění a rozšíření volnočasového zázemí, podpora zdravého způsobu života.
  • Přitažlivá města.
  • Infrastruktura sociálních služeb.
  • Infrastruktura zdravotnických služeb. 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena