Informace o výzvě

Cíle prioritní osy, oblasti podpory
 • Globálním cílem prioritní osy a zároveň i oblasti podpory je podpořit komplexní rozvoj venkova a zachovat základní funkce venkovského prostoru regionu Moravskoslezsko pro obyvatele, návštěvníky i investory.
Specifickým cílem oblasti podpory je:
 • Zlepšit prostředí venkovských obcí.
 • Zachovat a rozvíjet identitu venkovských oblastí, venkovského kulturního a přírodního dědictví.
 • Budovat a modernizovat infrastrukturu veřejných služeb na venkově, vybavení pro spolkovou a zájmovou činnost.
Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory / dílčí oblasti podpory
 • Obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení venkovského prostoru, veřejných prostranství, včetně veřejných prostranství na sídlištích.
 •  Rekonstrukce, případně výstavba nových místních komunikací.
 •  Rozšiřování kulturní občanské vybavenosti typu muzeí, divadel, knihoven, výstavních prostor a komplexně/multifunkčně řešených kulturních domů. Zvyšování atraktivity venkovských obcí, zachování a rozvoj identity venkovských oblastí, venkovského kulturního prostředí.
 • Výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatelstvo a podniky – objekty občanské vybavenosti, např. zařízení zdravotnických nebo sociálních služeb, veřejné správy, ochrany obyvatelstva.
 • Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání u škol a školských zařízení (dle zákona č. 561/2004).
 • Rozšiřování volnočasových zařízení a aktivit – bude podporována rekonstrukce nebo výstavba zařízení a ploch využitelných pro spolkové, sportovní a zájmové aktivity obyvatel.
 •  Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu – rozvoj terénních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pozdějších předpisů, dále pak služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce.
 • Rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch (tzv. brownfields) pro rozšiřování občanské vybavenosti, rozšiřování ploch zeleně a pro podnikání.

 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena