Informace o výzvě

Aktuality

15.09.2023 Změna datumu otevření: na 29.11.2026
15.09.2023 Změna datumu uzavření: na 28.03.2027
15.09.2023 Změna alokace v korunách: na 1000000
17.10.2023 Změna názvu: Název se změnil z Integrované územní investice - zaměstnanost (2) na Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů (2)
17.10.2023 Změna alokace v korunách: na 100000000
16.02.2024 Změna datumu otevření: na 02.04.2024
16.02.2024 Změna datumu uzavření: na 30.06.2026
16.02.2024 Změna oprávněného žadatele: na Sociální partneři a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR: - Svaz průmyslu a dopravy ČR - Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR - Českomoravská konfederace odborových svazů - Asociace samostatných odborů b) Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce téhož kalendářního roku, ve kterém je předkládána žádost o podporu.
16.02.2024 Změna území: na celá ČR a EU
06.03.2024 Změna datumu zpřístupnění: na 13.03.2024
06.03.2024 Změna stavu: na Rozpracovaná
06.03.2024 Změna kódu stavu: na VP20
06.03.2024 Změna cílů: na Přizpůsobení pracovníků a podniků změnám
06.03.2024 Změna cílů: na Budoucnost práce
06.03.2024 Změna oprávněného žadatele: na Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli sociální partneři. Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR: - Svaz průmyslu a dopravy ČR - Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR - Českomoravská konfederace odborových svazů - Asociace samostatných odborů b) Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce téhož kalendářního roku, ve kterém je předkládána žádost o podporu. Pokud jsou organizace v bodě 3.3 b) žadateli projektu, nemohou se již z důvodu zamezení dvojího financování účastnit věcně totožných aktivit projektu prostřednictvím organizací v bodě 3.3 a).
07.03.2024 Změna stavu: na Finalizovaná
07.03.2024 Změna kódu stavu: na VP21
08.03.2024 Změna stavu: na Schválená
08.03.2024 Změna kódu stavu: na VP22
13.03.2024 Změna stavu: na Vyhlášená
13.03.2024 Změna kódu stavu: na VP30
03.04.2024 Změna stavu: na Otevřená
03.04.2024 Změna kódu stavu: na VP31

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena