Informace o výzvě

Aktuality

18.07.2023 Změna názvu: Název se změnil z Intervence v oblasti duševního zdraví na Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2)
18.07.2023 Změna datumu otevření: na 21.08.2023
18.07.2023 Změna datumu uzavření: na 05.10.2023
18.07.2023 Změna oprávněného žadatele: na Nestátní neziskové organizace Poskytovatelé sociálních služeb
18.07.2023 Změna území: na celá ČR a EU
18.07.2023 Změna alokace v korunách: na 200000000
10.08.2023 Změna stavu: na Rozpracovaná
10.08.2023 Změna kódu stavu: na VP20
10.08.2023 Změna cílů: na Aktivní začleňování a zaměstnatelnost
10.08.2023 Změna cílů: na Sociální začleňování
10.08.2023 Změna oprávněného žadatele: na a) Nestátní neziskové organizace: • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecněprospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, • spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, • ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. b) Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
11.08.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 21.08.2023
16.08.2023 Změna datumu otevření: na 05.09.2023
16.08.2023 Změna stavu: na Schválená
16.08.2023 Změna kódu stavu: na VP22
19.08.2023 Změna stavu: na Vyhlášená
19.08.2023 Změna kódu stavu: na VP30
15.09.2023 Změna stavu: na Otevřená
15.09.2023 Změna kódu stavu: na VP31

Odebírejte aktualizace této stránky

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena